Öppet året runt

Ordningsregler


För allas trivsel gäller följande ordnings regler vid vistelse på Karlstad Swecamp Bomstad Baden:

HÄNSYN

Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Bomstadbaden. Jourhavande vakt kan alltid nås genom porttelefon vid receptionen.

IN- OCH UTFART

Huvudinfarten är stängd mellan 23.00 och 06.00, biltrafik är då förbjuden på området.

PLACERING

Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen, (vid ej öppen reception kan annat anvisas), Respektera vid utplacering på tomten 4m avstånd mellan enheterna.

FARTBEGRÄNSNING

Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan absolut förbjudet. Mopedåkning får endast ske till och från incheckad enhet.

ANSVAR

Bomstadbaden frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i stugan/campingplatsen än vad som uppgivits vid bokningen.
Gästen förbinder sig att vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

STÄDNING

Stugan/campingtomten skall städas före avresa. Ej städad stuga kommer att städas på er bekostnad och efterfaktureras.
Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst på 1500 sek.

KLAGOMÅL

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

  • Du eller någon annan i ditt sällskap upträder störande på området.
  • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet eller på området.
  • Om stugan/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas och ni blir också betalningskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.

Bomstadbaden | Tel 054-53 50 68 | Fax 054-53 53 75 | info@bomstadbaden.se | Sitemap